O nás

Hiporehabilitační středisko České hiporehabilitační společnosti

Vladykův dvůr, z. s.

Jsme členy České hiporehabilitační společnosti, od roku 2013 jsme střediskem praktické výuky, a od roku 2015 i střediskem doporučené hiporehabilitace.

Zabýváme se pedagogickou oblastí aktivit s využitím koní a to především skrze kroužek přirozené komunikace s koňmi, který je určen pro děti od pěti do osmnácti let. Kroužky probíhají pět dní v týdnu, cca 2 – 5 kroužků denně. Prostřednictvím přirozené komunikace s koňmi, etologie a environmentální výchovy se snažíme o rozvoj klíčových kompetencí dětí (především té sociální a komunikativní), ale i o rozvoj takových stránek jejich osobnosti, jako jsou empatie ohleduplnost, zodpovědnost a tolerance.

Chcete vědět víc?