Co je to etologie

ETOLOGIE OBECNĚ

 Wikipedie nám říká, že: ,,Etologie je vědní obor v rámci zoologie, který se zabývá studiem chování živočichů, rozeznáváním jeho vrozených a naučených složek, ontogenetického i fylogenetického vývoje vzorců chování a významu určitých vzorců chování pro přežívání daného druhu."

 

 

ETOLOGIE KONÍ A PROČ SE JÍ ZABÝVAT?

 

 Pokud chceme být s koněm nebo jakýmkoli jiným zvířetem kamarád, musíme vědět, proč a jak se v jakých situacích chová. Pomáhá nám to pochopit, proč se například něčeho bojí, a tím pádem se můžeme zamyslet nad tím, jak mu pomoci, aby se dané věci nebál. Etologie nám obrovským způsobem pomáhá v práci s koněm tak, abychom měli po svém boku klidného a vyrovnaného přítele, který nám rozumí a s kterým můžeme budovat oboustrannou důvěru.