Informace pro dospělé garanty výzkumu

Pokud čtete tento text, byli jste zřejmě dětmi požádáni, abyste se stali garanty etologického výzkumu.

Aby se totiž mohly našeho výzkumu zúčastnit, potřebují, aby jim někdo dospělý pomohl.

S čím budou potřebovat pomoci?

 • 1

  s vyjednáním možnosti provádět výzkum v daném místě (jednání s majiteli nebo nájemci stáje nebo jinými zodpovědnými osobami)

 • domluvit datum 24 hodinového výzkumu tak, aby vyhovoval jak dětem, tak lidem v místě, kde bude výzkum probíhat
 • zajistit, aby byl v době výzkumu pro koně dodržen jeden z těchto typů režimu ustájení (který je nejpodobnější běžnému režimu v místě):
  • typ ustájení 24/0 - koně jsou v době výzkumu venku opravdu celých 24 hodin
  • typ ustájení 12/12 - koně jsou v době výzkumu 12 hodin venku a ve stáji také 12 hodin (ne 10 a 14 hodin, ale opravdu 12 a 12 hodin - od kolika hodin začne jejich pobyt venku nebo ve stáji je jedno, hlavně aby se dodržela délka 12 hodin)
  • typ ustájení 0/24 - koně jsou v době výzkumu celých 24 hodin ve stáji
 • 2

  s odesláním zápisových listů k nám

Svým podpisem v hlavičce úvodní stránky zápisových listů potvrdíte, že výzkum proběhl podle těchto pravidel.

Děkujeme, že se ujímáte role dospělého pomocníka výzkumného týmu akce
"Etologický výzkum aneb 24 hodin s koňmi".

Proč tento výzkum pořádáme?

Děti mají mnohdy zkreslené představy o sociálních ale i biologických potřebách koní. Střet světa dětí a koní může být plný iluzí a nedorozumění. Stejně tak jako je pro děti často obtížné proniknout do složitostí světa lidského. Postupy používané při vědeckém výzkumu mohou dětem umožnit nejen nahlédnout do skutečné reality života koní, ale i pocítit, co je to zodpovědnost za prováděnou práci, jaké úsilí a trpělivost taková práce vyžaduje, a jak obtížné je zachovat si objektivitu a podřídit svoje chování a jednání dlouhodobému cíli.

Podobný výzkum proběhl v roce 2015 u nás ve Vladykově dvoře. Nazvaly jsme ho „Etologický výzkum – Co dělají koně ve dne a v noci“ a zúčastnilo se ho přes padesát dětí a dospělých. Jeho cílem bylo využít postupů vědeckého výzkumu v oblasti etologie koní k obohacení vědomostí a specifických dovedností dětí z našeho kroužku přirozené komunikace s koňmi a přispět i k jejich dalšímu osobnostnímu rozvoji.

 

Bylo náročné celé hodiny sledovat koně, co dělají, vše pečlivě zapisovat a přitom se jich nesmět ani dotknout, abychom neporušili přísná pravidla vědeckého výzkumu. Jasně že jsme se museli po skupinkách střídat – nikdo z nás by nebyl schopen vydržet vzhůru celých 24 hodin. Přes den pozorovaly koně skupinky mladších dětí a v noci přebrali štafetu ti starší. Pro všechny to byl nevšední zážitek, ale co je ještě důležitější – zjistili jsme spoustu věcí, které jsme nečekali. Člověk má totiž obvykle velmi zkreslené představy o tom, jací koně jsou, co je pro ně přirozené a co vlastně od nás lidí nejvíce potřebují.

Výsledky výzkumu starší děti statisticky zpracovaly pomocí počítačového programu a natočily i krátký animovaný film pro své mladší kamarády, které by výsledky našeho společného výzkumu ve formě grafů nejspíš nezaujaly.

Děti z našeho klubu prezentovaly v roce 2016 výsledky svého výzkumu na Konferenci o hiporehabilitaci v Brně jako ostřílení profíci.

Přikládáme citaci z FB od slovenské účastnice konference:

" … So slzami v očiach od šťastia som sledovala prednášku o Využití metod etologického výzkumu při AVK kde dievčatá z Vladykůvho dvora predniesli svoju štúdiu. Mala som pocit, že by som ten výskum chcela robiť s nimi.“

" … So slzami v očiach od šťastia som sledovala prednášku o Využití metod etologického výzkumu při AVK kde dievčatá z Vladykůvho dvora predniesli svoju štúdiu. Mala som pocit, že by som ten výskum chcela robiť s nimi.“

Přikládáme citaci z FB od slovenské účastnice konference: