Co budete sledovat ?

Budete sledovat 5 základních kategorií chování:

Příjem potravy a vody

 

 • kůň se pase

 • žere seno nebo jádro (např. oves)

 • pije vodu

 • hříbě pije mléko od klisny

Stání

 

 • kůň stojí

 • kůň se nepohybuje

 • do této kategorie se počítají i koně, kteří vylučují

 • klisna kojí

Ležení

 

 • kůň leží v jakékoli poloze

Pohyb

Kůň se pohybuje v:

 • kroku

 • klusu

 • cvalu

 • zkrátka se pohybuje 🙂

Komfortní chování

Kůň:

 • se o něco drbe

 • drbe sám sebe kopytem nebo zuby

 • drbe se s jiným koněm navzájem

 • válí se